Naudojimo Taisyklės Ir Sąlygos

AlioLietuva paslaugos teikiamos Miron Enterprises, LLC, įsikūrusios Atlantoje, Džordžijos valstijoje ir laikomos vienu didžiausių telekomunikacijos paslaugų tiekėjų įvairiose pasaulio šalyse.

Bendrosios naudojimo sąlygos

Pagrindinis AlioLietuva tikslas - užtikrinti aukščiausios kokybės telefonijos paslaugų teikimą pačiais geriausiais tarifais. Naudotis šia svetaine galima tik sutikus su čia ir kituose šios svetainės puslapiuose nurodytomis taisyklėmis ir sąlygomis. NESINAUDOKITE ŠIA SVETAINE, jeigu nesutinkate su čia bei kituose šios svetainės puslapiuose nurodytomis taisyklėmis ir sąlygomis, įskaitant dažnai užduodamus klausimus (DUK) bei svetainėje skelbiamas privatumo taisykles, bet jomis neapsiribojant.

Bet kokių produktų arba paslaugų nesąžiningas įsigijimas laikomas federalinių IR valstijos įstatymų pažeidimu. Šioje svetainėje įsigytų produktų ir (arba) paslaugų negalima naudoti jokiais neteisėtais tikslais. Naudodamiesi mūsų svetaine patvirtinate, kad esate sulaukę bent 13 metų. Vyresni kaip 13 metų, bet jaunesni kaip 18 metų asmenys svetaine naudotis tik su tėvų ar globėjų sutikimu. Tokiu atveju turite patvirtinti, kad esate sulaukę bent 18 metų arba turite tėvų ar globėjų sutikimą, galėsite laikytis taisyklių, sąlygų, pareiškimų ir garantijų, nustatytų taisyklėse ir sąlygose; jeigu ne, prašome šia svetaine nesinaudoti.

Naudodamiesi AlioLietuva paslaugomis sutinkate su šioje svetainėje nurodytais tarifais, taisyklėmis ir sąlygomis. AlioLietuva turi teisę bet kada keisti arba papildyti šias taisykles, niekaip apie tai neįspėjusi, o tik paskelbusi pakeistas taisykles šioje svetainėje. AlioLietuva pasilieka teisę bet kuriuo metu neįspėjusi keisti, modifikuoti svetainę arba laikinai ar visam laikui nutraukti jos (arba bet kurios jos dalies) veikimą, įskaitant šios svetainės ar bet kurios jos dalies turinį. Jūs sutinkate, kad AlioLietuva nei jums, nei jokiai trečiajai šaliai neatsako už pakeitimus, jos veiklos sustabdymą ar nutraukimą.

Teikdami informaciją mūsų svetainėje sutinkate: (a) teikti teisingą, tikslią, nepasenusią ir išsamią informaciją, ir (b) prižiūrėti ir nedelsiant atnaujinti tokią informaciją, kad ji būtų teisinga, tiksli, nepasenusi ir išsami. Jeigu pateiksite informaciją, dėl kurios teisingumo, tikslumo, naujumo ar išsakumo AlioLietuva darbuotojams kils pagrįstų abejonių, AlioLietuva gali be įspėjimo sustabdyti arba nutraukti jūsų prieigą prie savo svetainės ir nebeleisti jums svetaine ar kokia nors jos dalimi naudotis nei dabar, nei ateityje. Pasirinkti slaptažodį, kurį nebūtų lengva atspėti tai padaryti bandantiems asmenims, ir reguliariai jį reguliariai keiskite, kad apsaugotumėte papildomai. Taip pat kaip papildomą apsaugos priemonę rekomenduojame naudoti ne tokį patį slaptažodį, kokį naudojate prieigai prie savo el. pašto paskyros. Patys atsakote už savo slaptažodžio ir paskyros konfidencialumą ir už visus veiksmus, atliekamus naudojantis jūsų slaptažodžiu ir paskyra. Turite dėti visas įmanomas pastangas, kad užtikrintumėte savo paskyros saugumą. AlioLietuva neatsako už prarastus arba pavogtus paskyros duomenis ar neteisėtą jų naudojimą. Sutinkate nedelsdami pranešti AlioLietuva apie neteisėtą jūsų slaptažodžio ar paskyros naudojimą arba kitokį saugumo pažeidimą.

Neteisėtas kredito ar debeto kortelių naudojimas laikomas nusikalstama veikla. Mes naudojame automatizuotas bei rankines sistemas, kad užtikrintume tinkamą kredito kortelių autorizavimą, įskaitant AlioLietuva atstovų telefono skambučius asmenims, užsisakiusiems mūsų paslaugas. Taip pat stebime visas pinigines operacijas. AlioLietuva renka informaciją, susijusią su neteisėtomis piniginėmis operacijomis, įskaitant informaciją apie IP adresus, detalias piniginių operacijų išklotines ir el. pašto adresus, bet jais neapsiribojant. Ši informacija bus perduota atitinkamų teisėsaugos institucijų pareigūnams, laikantis galiojančių įstatymų, kai reikės padėti išsiaiškinti asmenis, bandančius sukčiauti AlioLietuva svetainėje.

AlioLietuva yra vienintelė šioje svetainėje surinktos informacijos savininkė. Mes neparduodame, neplatiname ir nenuomojame tokios informacijos trečiosioms šalims nei rinkodaros, nei kokiais nors kitais tikslais. Mes renkame, laikome ir naudojame tik informaciją, kuri jums būtina, kad galėtumėte administruoti savo AlioLietuva paskyrą. Todėl naudodamiesi tam tikromis mūsų svetainės dalimis turėsite nurodyti tam tikrą informaciją, tokią kaip savo vardą (vardą ir pavardę arba įmonės ar organizacijos pavadinimą), adresą, telefono numerį, el. pašto adresą ir kitą informaciją, surinktą tam tikro procesu metu.

AlioLietuva nesaugo jūsų kredito ar debeto kortelių informacijos. AlioLietuva svetainė duomenis siunčia per „Secure Socket Layer“ (SSL) protokolą, kad užtikrintų jūsų asmens duomenų saugumą. Tačiau AlioLietuva neatsako už jūsų duomenų saugumą arba už neteisėtą jūsų kredito kortelės naudojimą, įsigyjant prekes šioje svetainėje. Taip pat AlioLietuva neįsipareigoja grąžinti pinigų ar kaip nors kitaip atlyginti žalos, patirtos dėl tokio neteisėto naudojimo. Mes aktyviai bendradarbiausime su atitinkamomis teisėsaugos institucijomis, mėginančiomis išsiaiškinti asmenis, kurie neteisėtai naudojasi šia svetaine arba joje parduodamais produktais ir paslaugomis. AlioLietuva neatsako už tai, kad kortelę asmeniui išdavęs bankas atsisako autorizuoti internetines pinigines operacijas.

AlioLietuva svarbu, kad jos klientai būtų patenkinti, todėl ji siūlo 100% pinigų grąžinimo garantiją. AlioLietuva grąžins pinigus už bet kokį nepanaudotą produktą bet kuriam klientui, kuris bus nepatenkintas aptarnavimu. Pinigai bus grąžinti tik tuomet, jeigu prašymas grąžinti pinigus bus pateiktas ne vėliau kaip per 60 dienų nuo pirkimo datos. Visos užsakymui pritaikytos akcijos ar nuolaidos bus išskaičiuotos iš grąžinamos sumos.

Skambindami į klientų aptarnavimo tarnybą sutinkate, kad pokalbis gali būti įrašytas kokybės užtikrinimo arba mokymo tikslais. Tokie įrašai taip pat gali būti naudojami aiškinantis galimus sukčiavimo atvejus. Tačiau mes neparduodame, neviešiname ir nenuomojame garso įrašų, įrašytų užsakymo proceso patikros metu arba atsakant į įprastus klientų užklausimus.

AlioLietuva NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ IR NEPRISIIMA JOKIOS AIŠKIAI APIBRĖŽTOS ARBA NUMANOMOS ATSAKOMYBĖS, IŠREIKŠTOS FAKTIŠKAI ARBA VYKDOMOS ĮSTATYMIŠKAI, KONTRAKTO ARBA CIVILINĖS TEISĖS PAŽEIDIMO ATVEJAIS, NUSTATYTAIS ĮSTATYMŲ ARBA KITOKIU ATŽVILGIU, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT GARANTIJOMIS, SUSIJUSIOMIS SU ĮSIGYTOMIS PREKĖMIS, IR/ARBA TINKAMUMU PAGAL NAUDOJIMĄ ARBA PAGAL PASKIRTĮ, O TAIP PAT ATSAKOMYBĖS NEPRISIIMAMA DĖL ŠIOJE SVETAINĖJE PARDUOTŲ ARBA ĮSIGYTŲ PREKIŲ/PASLAUGŲ.

AlioLietuva turi teisę bet kuriuo metu nutraukti, pakeisti arba sustabdyti šios svetainės produktų įsigijimą/naudojimąsi paslaugomis. AlioLietuva išlaiko teisę keisti, nutraukti arba pakeisti šias išvardintas svetainės funkcijas: priėjimą prie duomenų bazės, turinio aspektus, svetainės/paslaugų ypatybes arba kitas svetainės funkcijas bei ypatybes. AlioLietuva gali savo nuožiūra paskirti apribojimus, susijusius su Svetainės funkcijoms, įskaitant teikiamas paslaugas bei jų išnaudojimą, arba gali tiesiog apriboti klientų priėjimą prie visos Svetainės arba prie atskirų jos dalių, apie tai iš anksto nepranešant ir neprisiimant atsakomybės.

AlioLietuva darbuotojai, pareigūnai, atstovaujantys asmenys, tiekėjai, cenzoriai ir agentai nėra laikomi atsakingais už jokius tiesioginius, specialiuosius, netiesioginius, atsitiktinius, pavyzdinius, baudinius arba kitokius pasiekinius nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant teikiamų paslaugų išnaudojimo, pelno, duomenų nuostoliais, susitarimo galiojimo laikotarpiu, civilinės teisės pažeidimo atvejais (įskaitant, bet neapsiribojant aplaidumu) arba esant kitoms priežastims, kylančiomis dėl arba kaip nors susijusiomis su (i) naudojimu arba negalėjimu panaudoti šią svetainę, jos turinį, medžiagas, programinę įrangą, gauti tam tikros informacijos arba atlikti pavedimo operacijas svetainėje, arba (ii) bet kokios rūšies pretenzijomis, susijusiomis su padarytomis klaidomis, aplaidumu bei kitais netikslumais Svetainės turinyje, medžiagose, programinėje įrangoje, tiekiamų produktų ar teikiamų paslaugų srityje, (iii) prekių ir paslaugų apkeitimo parūpinimo kaina/įkainiais, atsiradusių po tam tikrų prekių, duomenų, informacijos arba paslaugų įsigijimo arba, gavus tam tikras žinutes, arba, atlikus pavedimų operacijas Svetainėje; (iv) neteisėtu priėjimu arba duomenų perdavimo pokyčiais; (v) bet kokios trečiosios šalies veiklos ataskaitomis mūsų svetainėje; (vi) užlaikymu arba nesėkme, vykdant teikiamas paslaugas, dėl force majeure aplinkybių, įskaitant bei apsiribojant gamtinėmis nelaimėmis, susisiekimo problemomis, vakstybinių institucijų sprendimų vykdymu, karais, streikais, darbo ginčais, riaušėmis, darbo arba medžiagų stoka, vandalizmo atvejais, terorizmu, trečiųjų šalių įsipareigojimų nevykdymu arba bet kokiomis kitomis nekontroliuojamomis priežastimis, arba (vii) bet kokia kita su Svetaine susijusia priežastimi, net jeigu AlioLietuva arba jo įgaliotieji asmenys buvo iš anksto įspėti dėl galimų nuostolių. Jums nepasitenkinus mūsų svetaine ir/arba mūsų teikiamomis paslaugomis, belieka nesinaudoti Svetaine ir tomis paslaugomis.

Ginčai, kylantys po prekių/paslaugų mūsų svetainėje įsigijimo arba tiesiogiai susiję su šios sutarties nevykdymu, turi būti sprendžiami šalių derybomis arba arbitražo būdu, siunčiant pretenzijas Amerikos Arbitražo Asociacijai (AAA) į jos Džordžijos valstijoje įsikūrusias buveines. Visi šalių ginčai, įskaitant ir arbitražinio sprendimo nagrinėjimą sutinkamai su Džordžijos valstijos įstatymais, ir teisingumo vykdymas turi būti patikėti Federaliniam Valstijų Teismui Džordžijos valstijoje. Kaltoji šalis ginčo metu apmoka advokato paslaugas, o dominuojanti ginčo šalis turi teisę reikalauti iš kaltosios šalies nuostolių atlyginimo.

Įsigytų prekių arba paslaugų vertė yra įtraukiama į gaunamą kredito/debeto kortelės ataskaitą. Šioje ataskaitoje prekybinis sandoris žymimas kaip „KeepCalling“ transakcija. Įsigydami mūsų siūlomas paslaugas, jūs tuo pačiu sutinkate su visomis mūsų svetainės taisyklėmis, t.y. iškilus bet kokiems nesusipratimams prekių arba paslaugų įsigijimo metu, jūs privalote susisiekti su „AlioLietuva“ komanda bei pasistengti išsiaiškinti iškilusias problemas prieš nuostolių atlyginimo ieškinio iškėlimą. Jeigu jūs esate įsitikinę tuo, kad jokio užsakymo nedarėte, tuomet nedelsdami praneškite apie visus sąskaitos nukrypimus, skambindami numeriu, nurodytu ataskaitoje šalia prekybinio sandorio. Norėdami nutraukti esamą susitarimą arba pareikalauti atlyginti nuostolius, nuostolių atlyginimo, neteisėto atsiskaitymo VISA arba MASTERCARD kortele ieškinį išsprendus mūsų naudai, jūs privalėsite padengti mūsų nuostolius, atsiradusius ieškinio eigoje. Nagrinėjant šį sutarties punktą, numatomos žemiau išvardintos išlaidos: sąnaudų piniginis įvertinimas, žyminės vertės, susijusios su ieškinio tyrinėjimu, individualių darbuotojų pastangų apmokėjimas, ir t.t. Padaryti nuostoliai, kurie yra žalos piniginė išraiška, turi būti atlyginti visiškai, išskyrus atvejus, kai įstatymai ar sutartis nustato ribotą atsakomybę. Tais atvejais, kai nuostolių atlyginimo ieškinys iškeliamas nedelsiant po prekių arba paslaugų įsigijimo, mes pasiliekame sau teisę bet kada ir be be išankstinio perspėjimo pranešti apie tai specialiosioms tarnyboms bei įtraukti nusižengėją į piktnaudžiautojų duomenų bazes. Mes naudojamės įvairių kreditorių kontrolės tarnybų paslaugomis ir todėl išskirtinais nesusipratimų atvejais, įtardami tyčinius nusikaltimus bei kitokio pobūdžio sukčiavimus, nedelsdami pranešame šioms tarnyboms apie žinomus pažeidėjus. Mes neprisiimame atsakomybės ir nepažadame, jog patvirtinsime sumokėtos skolos statusą, net ir pilnai ją apmokėjus. Mes naudojamės keliolikos kontrolės tarnybų paslaugomis Australijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Naujosios Zelandijos bei Didžiosios Britanijos teritorijoje ir kitose Europos valstybėse.

Atsiradus konfliktui tarp šio taisyklių ir sąlygų vadovo bei kitų, išverstų į kitas kalbas, dominuojantis vaidmuo tenka vadovo versijai anglų kalba.

AlioLietuva balso paslaugos kreditų sutartis gali bet kuriuo metu keistis paslaugų teikėjo nuožiūra.

 • Paslaugų tarifai gali įvairuoti bei gali būti keičiami, iš anksto apie tai nepranešant.
 • Nemokamų numerių apribojimai: AlioLietuva teikiamus JAV nemokamus numerius galima rinktis tik iš JAV kontinento numerių (48 gretutinės valstijos). Šie numeriai yra nepasiekiami iš Aliaskos, Havajų ir Puerto Riko;
 • Skambinti iš viešųjų telefono aparatų galima tik per Vietinės Prieigos Numerius.
 • AlioLietuva siūlo Jums dauginius prieigos numerius. Norėdami peržiūrėti pilną siūlomų numerių sąrašą prieš įsigijimą, prašome pasitikslinti mūsų Svetainėje.
 • JAV skambinant nemokamos prieigos numeriu bus taikomi papildomi mokesčiai. Norėdami gauti informacijos apie nemokamos prieigos numerius, skambinant iš kitų šalių, prašome pasitikslinti mūsų svetainėje.
 • Pasirinkus skambinimą per vietinės prieigos numerius, iš naudotojo pusės tuo pačiu sutinkama ir su nacionalinio telefono ryšio paslaugų tiekėjo išskaičiuojamu papildomu mokesčiu už vietinį skambutį į mūsų numerį.
 • Visi mūsų svetainėje skelbiami tarifai numato aukščiausios klasės skambučių planus.
 • Šioje bei kitose susietose svetainėse nustatyti įkainiai rodomi JAV doleriais. Kita valiuta daromi piniginiai pavedimai bus mokėtojo sąskaita konvertuojami prieš prekės/paslaugos įsigijimą į atitinkamą sumą JAV doleriais.
 • Pokalbių apmokestinimas vyksta minutės tikslumu. Kiekviena pokalbio minutė suapvalinama.
 • Visi pardavimai yra galutiniai. Įsigijus mūsų PIN numerius, nebeleidžiama jų apkeisti arba perleisti kitiems asmenims, o taip pat už juos sumokėti mokesčiai yra negrąžintini. PIN numeriai neturi grynaisiais pinigais matuojamos vertės.
 • PIN numerio neturėjimas nėra numatytoji paslaugos ypatybė, taigi klientui pasirinkus planą, kuriame jis galėtų nenaudoti PIN numerio, jis tampa atsakingas už visus iš jo numerio padarytus skambučius; tad mes rekomenduojame to nedaryti, jeigu numerio turėtojui tenka savo telefonu dalintis su kitais asmenimis.
 • Klientas savo sąskaitoje gali aktyvuoti automatinio papildymo parinktį. Po sėkmingo šios ypatybės suaktyvinimo klientas sutinka su visais ateityje iš jo kreditinės kortelės išskaičiuojamais mokesčiais, sąskaitoje likus mažiau nei 5 JAV doleriams; taip pat prieš automatinio papildymo funkcijos suaktyvinimą klientas turi pasirinkti norimą sumą, kuri bus pervesta į jo AlioLietuva sąskaitą; automatinio papildymo funkcija bus matoma paslaugos naudotojo veiklos skiltyje.
 • Telefono ryšio operatoriaus klientų aptarnavimo skyriaus pateikiama skambučių suvestinė, atvaizduojanti iš anksto apmokamo telefono ryšio išnaudojimą, yra galutinė ir bus laikoma autentiška apskaita/pagrįstu įrodymu, nusakančiais plano išnaudojimą.
 • Skambučių istorija naudotojo sąskaitoje saugoma 30 dienų.
 • 6 mėnesius nesinaudojus paskyra (per pastarąsias 180 dienų nebuvo skambinama arba nebuvo užsakomos jokios paslaugos), balso paslaugos kredito likutis tampa neaktyvus. Jeigu norite vėl aktyvinti savo balso paslaugos kredito likutį, susisiekite su klientų aptarnavimo grupe. Visi tokie veiksmai bus patvirtinti el. paštu. Atkreipkite dėmesį, kad mes neprivalome grąžinti pinigų už neišnaudotą jūsų išankstinio apmokėjimo paskyros likutį.

Susitarimas dėl Web Call paslaugos tiekimo gali keistis bet kuriuo metu paslaugų tiekėjo nuožiūra.

 • AlioLietuva Mes pasižadame dėti visas pastangas tam, kad suteiktumėme esamiems vartotojams priėjimą prie WEB CALL paslaugos per būtinus prieigos protokolus, tačiau šiuo mes nesuteikiame jokių sutartinių garantijų, užtikrinančių vartotojų priėjimą prie paslaugos bet kuriuo pageidaujamu metu iš bet kurios vietovės.
 • AlioLietuva Mes neprisiimame atsakomybės už bet kokio pobūdžio nuostolius, atsiradusius dėl neteisingos arba klaidingos informacijos įvedimo, esamų rašybos klaidų bei kitokių nesutapimų.
 • Klientai yra apmokestinami už SMS žinučių pranešimus, siunčiamus jiems iš svetainės AlioLietuva. Išlaidų padengimas vartotojams bus suteikiamas tik atskirais atvejais, tuomet, kai svetainė AlioLietuva gaus pranešimą apie tai, kad SMS pranešimas vartotojo nepasiekė.
 • WEB CALL paslauga specialiai sukurta abonementiniam naudojimui. Neautorizuotas komercinis paslaugos naudojimas yra oficialiai draudžiamas.
 • Vartotojas sutinka tvirtai laikytis aukščiau aprašytų įsipareigojimų, susijusių su galiojančiais vietiniais, valstybiniais bei tarptautiniais įstatymais ir nuostatais. Taip pat vartotojas pasižada vykdyti žemiau išvardintas sąlygas:
  • nenaudoti teikiamų paslaugų grandininiams ir šlamšto pranešimams bei kitoms nepageidaujamoms žinutėms;
  • nenaudoti teikiamų paslaugų komercinės bei kitokio pobūdžio informacijos platinimui ir neteisėtos, šmeižikiškos, užgaulios, įžedžiančios, nepadorios bei pornografinės informacijos perdavimui.

Padėkos taškų susitarimas gali keistis bet kuriuo metu paslaugų tiekėjo nuožiūra.

 • Padėkos taškai bus skiriami tik tuo atveju, jeigu rekomendavusio asmens ir rekomendaciją gavusio asmens paskyros priklauso skirtingiems naudotojams.
 • Pagal rekomendaciją pateiktas užsakymas bus laikomas netinkamu, jeigu užsakymas bus pateikta kliento, kurio duomenys jau yra mūsų duomenų bazėje (pagal įmonės kriterijus). Naujo kliento paskyros duomenys turi būti galiojantys ir unikalūs - tik tada paskyra bus laikoma nauja paskyra.
 • Už užsakymus, pateiktus naudojant kuponus, padėkos taškai nebus skiriami.
 • Jeigu kliento paskyroje 6 mėnesius nebus atliekami jokie veiksmai (nebus skambinama ir nebus pateikiami užsakymai), padėkos taškai nustos galioti.

AlioLietuva susitarimas dėl virtualaus numerio (VN) paslaugos tiekimo gali keistis bet kuriuo metu paslaugų tiekėjo nuožiūra.

 • VN paslauga gyventojams teikiama mėnesinio abonemento pagrindu.
 • Įsigydamas VN paslaugą, klientas sutinka su automatiniu papildymu kas 30 dienų; norėdamas atsisakyti šios paslaugos, klientas turi išvalyti VN iš savo paskyros; už naudojimąsi VN paslauga klientas bus apmokestinamas kas mėnesį, neatsižvelgiant į paslaugos išnaudojimo terminus.
 • Pirmasis mokėjimas atliekamas vykdant VN paslaugos nustatymą paskyroje; toliau klientas už naudojimąsi šia paslauga apmokestinamas kas 30 dienų, iki paslaugą atšaukia.
 • VN išnaudojimas apribojamas ir jam yra nustatomas 2000 minučių per mėnesį limitas arba kitas AlioLietuva reglamentuojamas vidutinis išnaudojimo limitas, skiriamas vienam klientui atitinkamam laikotariui.
 • Naudotojas gali pasirinkti 5 norimus numerius, skirtus vykdyti VN paslaugos nukreipimo funkciją.
 • AlioLietuva rekomenduoja VN paslaugos naudotojui pasitikslinti, kaip jo vietinis telekomunikacijos operatorius apmokestins jį už skambučius į VN.
 • Atšaukus virtualųjį numerį paslaugos teikimas nutraukiamas iš karto. Su ja susieto telefono numerio susigrąžinti nebegalėsite.
 • Naują virtualųjį numerį reikės įsigyti iš naujo; taip bus generuotas kitoks telefono numeris.
 • Virtualųjį numerį atšaukus per klaidą pinigai grąžinti nebus.

AlioLietuva susitarimas dėl mobilaus sąskaitos papildymo paslaugos gali keistis bet kuriuo metu paslaugų tiekėjo nuožiūra.

 • Mes atsakome už mokesčių surinkimą bei savalaikį jūsų užsakymų, susijusių su Mobilaus papildymo paslauga, įvykdymą. Naudotojui padarius užsakymą, mes įsipareigojame tučtuojau imti jį vykdyti. Tokiomis aplinkybėmis vykdomas mokėjimas yra laikomas sankcionuotu, ir artimiausiu laiku jis bus nuimtas nuo kliento užregistruotos banko sąskaitos. Paslaugų tiekėjas pasilieka sau teisę bet kokiu metu be ankstesnio įspėjimo keisti Mobilaus papildymo paslaugos tarifus;
 • Kiekviena vykdoma operacija apmokestinama minimaliu 1 JAV dolerio mokesčiu. Mes pasiliekame sau teisę bet kuriuo metu ir be ankstesnio įspėjimo keisti įvestų tarifų, mokesčių bei mokėjimo būdų sąlygas;
 • Mobilaus papildymo paslauga skirta išimtinai asmeniniam naudojimui. Pastebėjus taisyklių pažeidimus, paslaugų sutartis iškart anuliuojama. Šio Mobilaus papildymo sandorio galiojimo laikas nėra ribojamas, tačiau sudarytas sandoris gali būti bet kuriuo metu terminuotas abipusiu šalių sutikimu arba be jo. Mes pasiliekame sau teisę atlikti pakeitimus, vykdyti arba atšaukti apdorojamas operacijas šio susitarimo galiojimo bei nutraukimo metu, o taip pat tais atvejais, kai paslaugos yra sustabdomos arba pats klientas atsisako nuo ju tiekimo;
 • AlioLietuva neprisiima jokios atsakomybės ir neprisiima atlyginti žalos, atsiradusios dėl neteisingo atsakovo numerio įvedimo, neteisingo tinklo operatoriaus pasirinkimo arba kitokios klaidingos informacijos pateikimo.
 • Priklausomai nuo pasirinkto tinklo operatoriaus, naujos sąskaitos balansas bus aktyvuotas per 24 valandas po sąskaitos papildymo, arba per trumpesnį laikotarpį.
 • Kai kurios šalys taiko vietinius mokesčius, už kuriuos mes neatsakome. Jeigu šalis, į kurią siunčiate mobilųjį kreditą, yra viena iš tokių šalių, vietinių mokesčių suma bus išskaičiuota iš jūsų užsakymo sumos, kuri nurodyta internetinio užsakymo formoje (interneto svetainėje). Vietiniai mokesčiai nuo mūsų valios nepriklauso. Juos nustato ir taiko vietinis ūkio subjektas arba įstaiga, tokia kaip valstybė, apygarda, savivaldybė arba, šiuo atveju, vietinis operatorius. Tokius vietinius mokesčius gali sudaryti tik PVM arba PVM ir kitos rinkliavos, kurias nustato savivaldybė, vietinių mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas arba šalies įstatymai. prideda užsakymo vykdymo mokestį, dėl kurio padidėja užsakymo suma, kad būtų padengtos tarptautinių operacijų išlaidos. Užsakymo vykdymo mokestis rodomas atsiskaitymo metu, t. y. per paskutinį pirkimo proceso etapą;
 • Kai kurie mobiliojo ryšio operatoriai, remdamiesi paskirties tinklo pasiekimą reguliuojančiomis nuostatomis, kredituotai papildymo sumai uždeda PVM ir kitokio pobūdžio mokesčius;
 • Mobiliojo ryšio operatoriui priėmus jam nukreiptą papildymą, jis tampa atsakingas už galutinį šios operacijos įvykdymą.

Paslaugos prieinamums

Prieinamumo informacija
AlioLietuva.com išsaugo informaciją apie bet kokį įmonės ir jos klientų su negalia bendravimą, kai tokie klientai kreipiasi į įmonės klientų aptarnavimo skyrių vienu iš šių būdų: pokalbių paslauga, el. paštu, telefonu arba įprastu paštu. Tokia informacija yra registruojama ir saugoma neribotą laikotarpį; ji yra konfidenciali ir naudojama tik statistinės informacijos sumetimais, bendroms tendencijoms nustatyti ar pasikartojančioms klientų užklausoms tenkinti. Tokia informacija gali būti naudojama ir analizės tikslais, tobulinant funkcijas ar parinktis ir kuriant naujas, kad būtų geriau tenkinami klientų poreikiai užtikrinant jiems gerą paslaugų prieinamumą ir galimybes jomis naudotis.

Prieinamumo funkcijos
Kaip interneto svetainės savininkė, įmonė, kuriai priklauso AlioLietuva.com , privalo pritaikyti siūlomas funkcijas ir paslaugas, kad jos interneto svetainės turinys būtų suderinamas su dauguma rinkoje naudojamų interneto naršyklių. Be to, AlioLietuva.com galima naudotis ir iš prietaisų, kuriais paprastai naudojasi žmonės su regos negalia. Turinys nėra užšifruotas, todėl prieinamas per programėles, kurios perteikia garsinę informaciją.
Bet kuris žmogus su regos negalia gali naudotis mūsų paslaugomis ir programėlėmis naudodamasis savo įprastu telefonu arba specialiu prietaisu, priklausomai nuo to, kiek jie sugeba naudotis turimu prietaisu ir ar gali surinkti įprastus numerius, tokius kaip prieigos numeriai, PIN kodai arba numeriai, išsaugoti telefono adresinėje.
Mes stengiamės pasiūlyti klientams su regos, klausos, mobilumo ir kalbos apribojimais paramą, susijusią su mūsų paslaugų prieinamumu. Todėl visus klausimus dėl mūsų paslaugų prieinamumo ir naudojimo galimybių galima išspręsti telefonu, el. paštu arba per pokalbių programas. Mūsų klientų aptarnavimo skyrius yra visiškai pasirengęs ir turi visas galimybes atsiliepti į telefono skambučius iš garsinės informacijos perteikimo įrenginių ar kokių nors kitų specialių įrenginių, kuriais naudojasi žmonės su negalia. Tačiau AlioLietuva siūlomas paslaugas galima įsigyti tik internetu, naudojantis AlioLietuva.comapmokėjimo platformomis.

Kiti ištekliai
„Mobile Speak“ ir „Mobile Magnifier“ - tai naudingos, novatoriškos programėlės, sukurtos prastai matantiems žmonėms. Abi šias programėles, kaip ir daugelį kitų, esančių rinkoje, galia naudoti jungiantis prie mūsų interneto svetainės išmaniajame telefone.

Svetainės kontaktinės detalės
Iškilus tolimesniems klausimams apie šią svetainę, prašome su mumis susisiekti:

Adresas

AlioLietuva

4780 Ashford Dunwoody Rd, Suite A 236
Atlanta, GA, 30338
United States

Telefonas
Jungtinės Valstijos, Nemokama linija (Toll Free): +1-866-535-8095
Jungtinės Valstijos, Atlanta: +1-678-791-4125
Kanada, Nemokama linija (Toll Free): +1-866-999-2932
Italija, Roma: +39-0699268179
Prancūzija, Paryžius: +33-170618432
Ispanija, Madridas: +34-911876992
Didžioji Britanija, Londonas: +44-2030516925
Australija, Nemokama linija (Toll Free): +61-1800-336538

El. pašto adresas: