Gaukite nemokamą balso paslaugos kreditą už padėkos taškus

Rekomenduokite mus savo draugui ir gaukite $10 balso paslaugos kreditą!
Gaukite 500 padėkos taškų už kiekvieną draugą, kuris naudodamasis jūsų rekomendacijos kodu atidarys paskyrą ir pateiks užsakymą AlioLietuva.com. Kuo daugiau draugų nukreipsite pas mus, tuo didesnį užsidirbsite balso paslaugos kreditą!
1
2
El. paštu nusiųskite rekomendacijos kodą savo draugui
3
Gaukite 500 taškų, kai jūsų draugas taps mūsų klientu
Kai surinksite 1000 taškų, paverskite juos į $10 nemokamą balso paslaugos kreditą ir skambinkite nemokamai!
Gaukite nemokamą balso paslaugos kreditą »
2%
Gausite 2% savo užsakymo vertės padėkos taškų, t. y. 20 taškus už kiekvieną $10 vertės užsakymą.

Dažnai Užduodami Klausimai